Borås Filatelistförening

BFF Bildades den 15 september 1907.

Vi firade vårt 110-års Jubileum 2017 och i samband med detta gavs det ut en bok om föreningens 110 åriga historia.

SENASTE NYTT

Välkommen på möte idag 16/9 kl 17:30

Välkommen på möte torsdag 26/8

OBS! Nytt datum för Auktion 15 Maj 2021

Vad vi gör

Frimärken

BFF har en gedigen samling av förfilateli och många fina stämplade frimärken i vår ägo, många av dessa är ”donerade” till BFF. Samlingen kommer att visas på vår hemsida så småningom. Vi har också relativt moderna frimärken, ostämplade som stämplade som vi säljer och auktionerar ut till våra medlemmar. Vi har ca 10-12 möten per år och är på flera aktiviteter och visar upp våra samlingar/objekt.

Värdering

BFF värderar frimärken/Vykort och samlingar. Vill någon avyttra sin samling och om vi bedömer att det är en ”bra/värdefull samling” då sänder vi den vidare för försäljning. Är det en ”normalsamling” så kan BFF ev. köpa den eller ta med den på en kommande auktion hos föreningen.

Mynt/Vykort

BFF tar emot mynt för värdering och lämnar det vidare till en Auktionsfirma om det skall avyttras.

GÅ MED OCH BLI MEDLEM