Möten 2024

Kommande möten

Årets möten 2024 i samarbete med ABF

2024-01-25   Årsmöte

2024-02-08  Föreläsare

2024-03-07   Föreläsning

2024-04-04    Föreläsning

2024-05-02    Föreläsning

2024-06-13    Vårutflykt

Alla möten börjar 18:30 om inte annat anges

__________________________________________________