Från boken vår förenings historia sida 75
Från boken vår förenings historia sida 76