Välkommen på föreningsmöte torsdag 9 februari kl18:30

Vi öppnar kl 17:30. Föreläsning om posthistoriska försändelser från modern tid.