OBS! Förändring av dag för vårutflykten

OBS! Ny dag 15 juni 2023