Auktion 14 november 2019

För mer information se bifogad fil: