Inställd! Borås Filatelistförening har auktion den 28 mars 2020