Nästa Medlemsmöte torsdag 29/8 kl17:30 på Viskastrandsgatan 5,

Träffpunkt simonsland

Viskastrandsgatan 5

Öppnar 17:30, mötet 18:30