Nästa Medlemsmöte torsdag 9/5 på Viskastrandsgatan 5

Träffpunkt ”Simonsland”

Viskastrandsgatan 5

Öppnar 17:30, mötet 18:30