Stort guld till Borås filatelist på Stockholmia 2019

Läs mer om Stockholmia 2019 och Lennart Daun på Sveriges Filatelist Förbund:

http://sff.nu/fantastiska-exponat-pa-stockholmia/