Till minne Hasse Brockenhuus von Löwenhielm

Till Minne
Hasse Brockenhuus von Löwenhielm har avlidit.
En mycket god vän och kamrat som har varit medlem i vår förening Borås Filatelistförening sedan 1968 har lämnat oss. Det kommer att bli ett stort tomrum efter Hasse som var en oerhört social och alltid tillmötesgående människa. Otaliga är de sammankoster som Hasse deltagit i när det gäller Borås Filatelistförening och olika internationella uppdrag.

Man kan beskriva Hasse som under åren en av Sveriges ledande filatelister. I korthet kan hans filatelistiska gärningar beskrivas enligt nedan:
Hasse började samla frimärken i unga år. Han var liksom de flesta ”generalsamlare”, vilket fortfarande minifesteras i hans stora intresse för äldre frimärksalbum från hela världen. Efterhand har dock hans intresse koncentrerats till indiska småstater men han har också intresserat sig för Borås lokalpost och portokort. Hasse har haft flera samlingar utställda i olika utställningar.
Hasse blev styrelsemedlem i Borås Filatelistförening (BFF) 1968. Han har haft olika uppdrag i styrelsen och avgick från dessa uppdrag 2018. Han har alltså varit med i styrelsen för BFF i 50 år.
Hasse blev medlem i Sveriges Filatelistförbund (SFF) 1957 och var från 1984 under många år styrelseledamot och han avgick 2008. Han var dessutom styrelseledamot i SFU 1984-1989. Vidare har Hasse haft ett antal olika viktiga uppdrag i Utställningskollegiet (UK) de senaste 30 åren.
Hasse har varit medlem i åtskilliga filatalelistiska organisationer både in- och utrikes. Han har varit medlem i The Royal Philatelic Socity London sedan 1986 och blev Fellow i Royal 1993, har varit dess representant i Sverige under flera år. Han deltog senast månadsskiftet maj – juni i Stockholm när Royal firade 150- årsjubileum.
Hasse fick under åren många utmärkelser men den absoluta finaste är Strandellmedaljen, men även Wallbergmedaljen är av fin valör. En av Hasses övrigt stora meriter är att han introducerade Filatelistisk Grund och Högskolor i Sverige efter dansk förebild. Han har varit ledare för inte mindre än 15 olika högskolor. Han har dessutom arrangerat ett 10- tal jurykurser i Sverige, har hållit ett stort antal föredrag på olika klubbar i Sverige. Hasses internationella meriter är omfattande. Han har varit FIP domare och juryman och kommissarie vid många FIP och Nordia-utställningar.
På forskningssidan har Hasse framförallt lagt ner arbete i anslutning till sina utställningssamlingar. En del av dessa forskningsresultat finns publicerade i filatelipressen, bl.a. i Filatelisten och katalogen till Stockholmia 86.
Det finns mycket att skriva om när det gäller Hasses filatelistiska resa och han var mycket välkänd föredragshållare och uppskattad filatelist såväl här hemma som utomlands.
Vi tänker nu på hans fru Britta och dottern Helena med familj och vi kan återigen bara konstatera att Hasse alltid kommer att finnas i våra minnen som en underbar vän och människa.
För Borås Filatelistförening
Erik Hultman / Lennart Daun