Välkommen på möte idag 16/9 kl 17:30

Föredrag om förfilateli,

Vi förutsätter att du är vaccinerad för att minska smittspridning.